ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันเสาร์/อาทิตย์ ที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560  นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นางจิตรา  อยู่ประสิทธิ์ และนางสาวจรรยาพร  จันทร์ทิพย์พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายสะเทือน มุขดี เป็นประธานชมรมฯ และศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต ที่มีนายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นประธานศูนย์ฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยนำคณะครูอาวุโสฯจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ้านในหนด(วัดป่าโพธิธรรมรัตนาราม) หมู่ที่ 4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา หลังกิจกรรมถวายเทียนพรรษา มอบเงินทำบุญให้แก่วัด 70,000.-กว่าบาท และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ที่ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ต.เหมาะ ผู้มีจิตศรัทธานำมาจัดเลี้ยงคณะชมรมครูอาวุโสฯที่มาทำบุญฯที่วัดแล้ว คณะชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตก็ได้ออกเดินทางต่อไปศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ แหล่งท่องเที่ยวต่อ ที่ อ.กะปง และ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคค่ำ มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องประชุมโรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในปีนี้ ( 2560 ) มีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมกิจกรรม รวมที้งสิ้น 80 คน ( 2 คันรถบัสปรับอากาศ) ขอชื่นชม การประสานการดำเนินการ และการบริหารจัดการของทีมงานบริหารชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ที่สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่กำหนดได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ประทับของสมาชิกชมรมฯ และเครือข่ายความร่วมมืออย่างดียิ่ง

19692146_1486730274718771_1899572212_n

19758301_1486730271385438_1614878589_n

19832560_1486730214718777_633738374_n