การวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561  นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม) ร่วมเป็นเกียรติในการวางพวงหรีดเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ยุพา พูลสวัสดิ์  อดีตข้าราชการครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ผู้รับบำนาญ สพป.ภูเก็ต   ณ  วัดมงคลนิมิตร(วัดกลาง) และให้บริการมอบแบบฟอร์มเอกสารการขอรับเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. (จำนวน 2 แสนบาท )และการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.ส่วนที่เหลืออีก 7 แสนกว่าบาท แก่ทายาทของสมาชิกฯ

ยุพา1 ยุพา2