วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

2 สุรพล
วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์
และนางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางหรีดเคารพศพนายสุรพล โลหะทัศน์ สมาชิก ช.พ.ส.คู่สมรสนางวิไล โลหะทัศน์ ข้าราชการบำนาญ สพป.ภูเก็ต ณ วัดโฆษิตวิหาร และให้บริการแนะนำการกรอกแบบขอรับค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.และรับเอกสารสำคัญประกอบเรื่องขออนุมัติจ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 1 แสนบาท