ร่วมพิธีเปิดและมอบปัจจัยสนับสนุนการจัดการ แข่งขัน-คัดเลือก “นักกีฬาวู้ดบอลจังหวัดภูเก็ต”

วุดบอล2วันที่ 5 ตุลาคม 256 1 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดและมอบปัจจัยสนับสนุนการจัดการแข่งขัน-คัดเลือก “นักกีฬาวู้ดบอลจังหวัดภูเก็ต” เพื่อส่งเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่ 3 ของสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1- 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามปลายแหลมสะพานหิน ตามที่นายกวี ตันสุคตานนท์ “ประธานชมรมวู้ดบอลเทศบาลนครภูเก็ต” เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพและรับการสนับสนุน โดยมี นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน-คัดเลือก
ในการนี้ มีครูอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตหลายท่านร่วมเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯและเป็นนักฬาวู้ดบอลเข้าร่วมแข่งขัน-คัดเลือก
เช่น
● ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม
● นายสมพงศ์ สิทธิไชย
● นายบูรณันต์ ชุมรักษ์
● นายคำนึง สิงห์เอี่ยม
ฯ ล ฯ

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตทุกท่านและท่านที่สนใจกีฬาวู้ดบอล ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาวู้ดบอล
จากจังหวัดต่างๆในภาคใต้และชมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 3 สนามปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต
ในวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 นี้