วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. และจ่ายเงินศาสนพิธี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสมใจ แสงรุ่งรวี ณ วัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ได้ชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท และได้มอบเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทด้วย S__30212150

S__30212152

S__30212155