โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจคัดกรองต้อกระจกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
มีผู้มาตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 15 ราย
เข้าเกณฑ์ผ่าตัด 9 ราย
นัดไปผ่าตัด 2 ราย
รอตัดสินใจ 3 ราย
สิทธิ์บัตรทอง 4 ท่าน
สำหรับผู้ที่นัดผ่าตัดกำหนดเดินทางโดยเครื่องบินวันที่ 18 สิงหาคม 2563

153858

153859

153860

153861

153862

153863

153864

153865

249045

116735010_343483670151653_4563361043866020461_n

116875803_2656820164588088_6282054592821702261_n

117170374_729357937849273_7144979272748249906_n